Powiadomienie NPQQ

Twoja firma nie wypełniła jeszcze kwestionariusza NPQQ. Będziesz otrzymywać przypomnienia, dopóki nie zostanie on uzupełniony przez głównego użytkownika systemu.

Informacje o firmie

Sell2Poland jest własnością firmy In-tend Ltd

In-tend Limited jest firmą zarejestrowaną na terenie Wielkiej Brytanii i Walii. Numer Firmy: 5845701
Numer VAT: GB 886 4167 79

Prawa autorskie

Copyright In-tend Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, pliki dźwiękowe, animacji, filmowe oraz ich układ na stronie In-tend są chronione prawem autorskim oraz stanowią własność intelektualną In-tend Ltd. Kopiowanie dla celów komercyjnych, modyfikacja, dystrybucja lub publikacja na innych stronach jest zabroniona. Niektóre elementy zdjęciowe umieszczone na stronie In-tend ltd są własnością podmiotów trzecich i chronione prawami autorskimi należącymi do tych podmiotów.

Pliki Cookies

Informujemy, że pliki cookies mogą czasami być użyte w celu dopasowania zawartości naszej witryny internetowej do typu Państwa przeglądarki, adresu IP lub innych anonimowych informacji.

Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są zapisywane na dysku twardym użytkownika przez serwer strony internetowej. Pliki cookies nie są szkodliwe dla komputera i nie zawierają żadnych wirusów oraz nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji od użytkowników. Użytkownik w każdej chwili za pomocą ustawień przeglądarki internetowej może zablokować lub usunąć pliki cookies z witryny In-tend. Co do zasady, w celu gromadzenia anonimowych informacji statystycznych oraz poprawy łatwości obsługi serwera, pliki cookies przechowują informacje tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Okazjonalnie w niektórych sekcjach witryny, pliki cookies mogą służyć innym celom, o czym użytkownicy zostaną poinformowani w momencie przejścia do jednej z tych części.

Polityka Prywatności

Firma In-tend zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Data Protection Act 1998) jest zobowiązana do przetwarzania oraz przechowywania danych osobowych zgodnie z profilem oferowanych usług i produktów. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Information Commissioner.

Poniższe oświadczenie wyjaśnia naszą politykę dotyczącą wykorzystywania przez nas danych osobowych użytkowników korzystających ze wszystkich stron internetowych firmy In-tend Ltd.

In-tend nie sprzedaje, nie użycza oraz nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych użytkowników podmiotom trzecim.

Nasz serwer automatycznie zbiera standardowe informacje, w tym adres IP użytkownika, rodzaj używanej przez niego przeglądarki oraz systemu operacyjnego, a także czas dostępu do naszej witryny.

Przechowywane dane osobowe użytkowników są wykorzystywane tylko w celach informacyjnych o wybranych przez Państwa produktach, usługach i nowościach. Użytkownik w każdym momencie posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia, jak również usunięcia ich z naszej bazy mailingowej. Prosimy o kontakt pod adresem, In-tend Ltd. Ochrona Danych Osobowych 3a Phoenix Riverside, Sheffield Road, Rotherham, South Yorkshire, S60 1FL, Wielka Brytania.

Znaki Towarowe

Jeśli nie stwierdzono inaczej, wszystkie znaki wykorzystywane na stronach firmy In-tend Ltd, stanowią własność i są zastrzeżone przez In-tend Ltd, a w szczególności znaki marek, nazwy poszczególnych modeli, loga, emblematy oraz inne znaki graficzne.

Gwarancje & Odpowiedzialność

Informacje zaprezentowane na stronach In-tend Ltd. Są dostarczone "tak jak są" bez jakiejkolwiek gwarancji wyraźnej lub dorozumianej, w tym (ale nie ograniczając do) dorozumianej gwarancji przydatności handlowej, określonego celu oraz nienaruszalności praw osób trzecich. In-tend dołożył wszelkich starań, aby materiał zawarty w serwisie był aktualny i kompletny, jednakże może on zawierać błędy i niedoskonałości. W żadnym wypadku firma In-tend nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia lub za jakiekolwiek szkody, szczególne pośrednie lub wtórne w odniesieniu do tego materiału. In-tend nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zawartość oraz treść stron internetowych podmiotów trzecich, a co za tym idzie nie ponosi odpowiedzialności za materiały zawarte na umieszczonych odnośnikach do innych stron internetowych. Użytkownik podejmujący próbę uzyskania dostępu do witryn internetowych osób trzecich połączonych ze stronami In-tend Ltd czyni to na własne ryzyko i odpowiedzialność.

Zasady i Warunki Rezerwacji Wydarzeń In-tend

Rezerwacje

Umowę uznaje się za zawartą pomiędzy In-tend Ltd a delegatem/klientem po wypełnieniu formularza rezerwacji na stronie internetowej, przesłania go drogą mailową lub pocztową, czy też w przypadku dokonania rezerwacji telefonicznej. In-tend potwierdzi dokonanie wszystkich rezerwacji drogą mailową. In-tend zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia rezerwacji.

Płatności

Wszystkie ceny podane są bez podatku VAT, chyba że oferta stanowi inaczej.

Wszystkie rezerwacje poniżej £100, z wyłączeniem VAT, powinny być uregulowane za pomocą karty kredytowej w momencie dokonywania rezerwacji. Akceptowana jest również forma płatności za pomocą czeku, który powinien zostać przesłany wraz w wypełnionym formularzem. Dodatkowa opłata w wysokości £20 zostanie dodana w przypadku, kiedy na życzenie delegata, klient zostanie zafakturowany.

Wszystkie rezerwacje powyżej £100, z wyłączeniem VAT, mogą być uregulowane za pomocą karty kredytowej, czeku lub faktury. Czeki powinny być wystawione na pełną nazwę In-tend Ltd oraz kwotę z datą dnia otrzymania faktury.

We wszystkich przypadkach, łączna kwota należności MUSI zostać uregulowana przed datą rozpoczęcia wydarzenia. W przeciwnym wypadku In-tend zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu.

Zmiany i Anulacje Wydarzeń

In-tend zastrzega sobie w każdym momencie prawo do anulowania oraz zmiany zakresu, godziny, terminu oraz miejsca danego wydarzenia.

W mało prawdopodobnym przypadku anulowania seminarium lub innego wydarzenia, In-tend w zależności od liczby dostępnych miejsc zaoferuje udział w równoważnym wydarzeniu. Alternatywnie zwróci wpłaconą kwotę za uczestnictwo w wydarzeniu. In-tend nie zwraca żadnych kosztów poniesionych w związku z odwołaniem danego wydarzenia.

Rezygnacje Delegatów

Wszystkie rezygnacje muszą być przesłane w formie pisemnej, w tym w formie mailowej do firmy In-tend ltd.

W przypadku, gdy In-tend otrzyma powiadomienie o rezygnacji z udziału w terminie wcześniejszym niż osiem tygodni przed datą rozpoczęcia danego wydarzenia, nastąpi pełen zwrot wpłaconej kwoty.

W przypadku, gdy In-tend otrzyma powiadomienie o rezygnacji z udziału w terminie wcześniejszym niż 14 dni przed datą rozpoczęcia danego wydarzenia, nastąpi zwrot 50% wpłaconej kwoty.

W przypadku, gdy In-tend otrzyma powiadomienie o rezygnacji z udziału w terminie późniejszym niż 14 dni przed datą rozpoczęcia danego wydarzenia, zamawiający zobowiązany jest do uregulowania pełnej kwoty za udział w wydarzeniu bez możliwości otrzymania jakichkolwiek zwrotów.

Zmiany Rezerwacji

Delegaci, którzy nie mogą uczestniczyć w danym wydarzeniu, mogą w zależności od dostępności dokonać zmiany rezerwacji na inne wydarzenie oferowane przez In-tend. Nowe wydarzenie powinno odbyć się w przeciągu 3 miesięcy od daty pierwotnego wydarzenia. Wszystkie wnioski o dokonanie zmian w rezerwacji muszą być skierowane do nas na piśmie.

Delegaci, którzy nie mogą uczestniczyć w danym wydarzeniu, mogą w zależności od dostępności dokonać zmiany rezerwacji na inne wydarzenie oferowane przez In-tend, o tej samej lub niższej cenie. W przypadku, gdy nowa cena udziału przewyższa pierwotną kwotę, uczestnik musi pokryć powstałą różnicę należności.

In-tend musi zostać poinformowany o chęci dokonania zmian w rezerwacji na co najmniej 10 dni przed datą rozpoczęcia pierwotnego wydarzenia. Wnioski otrzymane w terminie 10 dni przed datą rozpoczęcia pierwotnego wydarzenia będą rozpatrywane w zależności od dostępności miejsc oraz mogą podlegać określonym przez In-tend ltd. dodatkowym opłatom.

W przypadku, gdy uczestnicy nie zdecydują się na dokonanie żadnych zmian w rezerwacji, zamawiający zobowiązany jest do uregulowania pełnej kwoty za udział w wydarzeniu bez możliwości otrzymania jakichkolwiek zwrotów.

Alternatywnie, jeżeli delegaci nie chcą anulować, czy też dokonać zmian w obecnej rezerwacji, mogą oni zgłosić na swoje miejsce innego uczestnika, który weźmie udział w danym wydarzeniu.

Siły Wyższe

In-tend nie odpowiada za niewykonanie swoich obowiązków z przyczyn od niego niezależnych (lub siły wyższej) sprawiając, iż dane wydarzenie stanie się nielegalne, niebezpieczne lub niemożliwe do przeprowadzenia.

Rezerwacje stoisk

Umowę uznaje się za zawartą pomiędzy In-tend Ltd a delegatem/klientem po wypełnieniu formularza rezerwacji na stronie internetowej, przesłania go drogą mailową lub pocztową, czy też w przypadku dokonania rezerwacji telefonicznej. In-tend potwierdzi dokonanie wszystkich rezerwacji stoisk drogą mailową. In-tend zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia rezerwacji.

Jeżeli wystawca anuluje umowę, In-tend oferuje zwroty według poniższych warunków –

0% zwrotu gdy In-tend otrzyma powiadomienie o rezygnacji z udziału w terminie późniejszym niż 8 tygodni przed datą rozpoczęcia danego wydarzenia.

50% zwrotu gdy In-tend otrzyma powiadomienie o rezygnacji z udziału w terminie pomiędzy 8 a 12 tygodni przed datą rozpoczęcia danego wydarzenia.

75% zwrotu gdy In-tend otrzyma powiadomienie o rezygnacji z udziału w terminie wcześniejszym niż 12 tygodni przed datą rozpoczęcia danego wydarzenia.

W mało prawdopodobnym przypadku anulowania seminarium lub innego wydarzenia, In-tend w zależności od liczby dostępnych miejsc zaoferuje udział w równoważnym wydarzeniu. Alternatywnie zwróci wpłaconą kwotę za uczestnictwo w wydarzeniu. In-tend nie zwraca żadnych kosztów poniesionych w związku z odwołaniem danego wydarzenia.

We wszystkich przypadkach, łączna kwota należności MUSI zostać uregulowana przed datą rozpoczęcia wydarzenia. W przeciwnym wypadku In-tend zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu.

Opublikowano: 01/02/2016